Teisinė pagalba

Teisinė pagalba vairuotojams dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau laiko

 

Konsultacija ir dokumentų parengimas:

 • Siekiant apskųsti policijos ar teismo nutarimą dėl administracinės atsakomybės už KET pažeidimą.
 • Dėl teisės vairuoti  atėmimo termino sutrumpinimo.
 • Siekiant apskųsti teismo nutarimą, kuriuo atmestas prašymas dėl teisės vairuoti termino sutrumpinimo.

Advokato atstovavimas teisme jums pageidaujant


Reikalingi dokumentai dėl termino sutrumpinimo

Sąlygos

Remiantis ATPK 329 str. galima išskirti tokias teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo sąlygas:

 1. Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo.
 2. Turi būti praėję ne mažiau kaip pusė paskirtojo teisės atėmimo laiko.
 3. Kai teisė vairuoti transporto priemones atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, turi būti pateikta Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.

Jei atitinkate  šias aukščiau išvardintas sąlygas, sekantis veiksmas – rašyti prašymą teismui, kurio nutarimu Jums buvo atimta teisė vairuoti automobilį. Toks prašymas žyminiu mokesčiu yra neapmokestinamas. Jei asmenį netenkintų teismo priimtas sprendimas, jis per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apygardos teismui per nutarimą priėmusį apylinkės teismą.

Teisė atimta už vairavimą apsvaigus

Jūs padarėte administracinį teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų ir norite kreiptis į teismą dėl specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo, tuomet kreipiantis pagal ATPK Jums reiktų pateikti:

 1.  Kreiptis su savo kruopščiai, motyvuotai parašytu prašymu arba teisininko profesionaliai parengtu prašymu.
 2. Būtina pateikti pažymėjimą apie išklausytus 4 akademinių valandų privalomus mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Teisė atimta už kitus KET pažeidimus

Jūs padarėte administracinį teisės pažeidimą už kurį atimama teisė vairuoti specialią transporto priemonę (pasitraukimas iš  eismo įvykio, chuliganiškas vairavimas…) ir norite kreiptis į teismą dėl specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagal LR ATPK Jums reikia:

 1. Kreiptis su savo kruopščiai, motyvuotai parašytu prašymu arba teisininko parengtu profesionaliu prašymu.

Papildomi dokumentai

Papildomi dokumentai, kurie nėra privalomi, bet pažymėtų Jūsų norą, būtinumą greičiau atsiimti teisę, galėtų būti:

 1. Jeigu Jūs teisę vairuoti transporto priemonę praradote metams ir daugiau, tuomet Jums reikės perlaikyti praktinį ir teorinį egzaminus. Kada laikyti egzaminus teiraukitės VĮ „Regtra“. Kreipiantis į teismą perlaikytų egzaminų pažymėjimas nėra būtinas. Atsiimant teises – reikalingas, todėl bet kokiu atveju reikalinga tokius kursus baigti. Kad teisėjas suprastų, kad į prašymą žiūrima rimtai, tikslinga kartu su prašymu pridėti tokio pažymėjimo kopiją.
 2. Baigti papildomus vairuotojų mokymo kursus  – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant teisės vairuoti atėmimą. Apie vedamų kursų vietas teiraukitės savo vietos kelių policijoje. Kaip aukščiau minėjome tai kreipiantis į teismą ar kitą instituciją, kursų baigimo pažymėjimas nėra būtinas. Atsiimant teises, reikalingas, todėl bet kokiu atveju reikalinga tokius kursus baigti. Kad teisėjas suprastų, kad įprašymą žiūrima rimtai, tikslinga kartu su prašymu pridėti tokio pažymėjimo kopiją.
 3. Labai svarbi asmeninė priežastis.
 4. Pažyma iš Eismo priežiūros kontrolės tarnybos, apie tai, kad nėra galiojančių naujų administracinės teisės pažeidimų.
 5. Baudos sumokėjimą patvirtinantis kvitas.
 6. Darbdavio išduota Jūsų charakteristika, kuria taip pat galėtų būti patvirtinama, kad jums atliekant darbines funkcijas yra reikalinga teisė vairuoti.
 7. Jūsų gyvenamosios vietos seniūnijos arba visuomeninės organizacijos (jeigu jai priklausote) išduota teigiama jūsų charakteristika.
 8. Kiti dokumentai, patvirtinantys būtinumą anksčiau atgauti prarastą teisę vairuoti automobilį.

Kokybiškai parašytas prašymas turi didesnę tikimybę būti patenkintas. 


 

Vairuotojo pažymėjimas atimamas įstatymuose nustatytais atvejais atėmus teisę vairuoti

 • Greičio viršijimas
 • Pavojingas, chuliganiškas vairavimas
 • Važiavimas per geležinkelio pervažas
 • Vairavimas apsvaigus ar esant neblaiviam
 • Ket pažeidimas dėl sveikatos sutrikdymo ar turto sugadinimo
 • Pasitraukimas iš eismo įvykio, nepaklusimas pareigūnui
 • Pakartotinis vairavimas esant neblaiviam arba apsvaigusiam

Vairuotojo pažymėjimo atėmimo tvarka

Padarius pažeidimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą gali būti atimama teisė vairuoti, iki administracinio teisės pažeidimo byloje bus priimtas nutarimas, pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą turintis teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą,paima iš vairuotojo vairuotojo pažymėjimą, išduoda laikiną leidimą vairuoti transporto priemonę ir tai pažymi administracinio teisės pažeidimo protokole.

Teismui ar policijos pareigūnui išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti, atimtas vairuotojo pažymėjimas negrąžinamas, o administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjęs teismas ar policijos pareigūnas pratęsia laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimą, iki baigsis nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas arba iki bus išnagrinėtas skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas.

Teismui ar policijos pareigūnui administracinio teisės pažeidimo byloje priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti tais atvejais, kai asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (toliau – apsvaigęs), vairuotojo pažymėjimas negrąžinamas ir laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimas nepratęsiamas.

Vairuotojo pažymėjimo grąžinimo tvarka

Asmenys, iš kurių vairuotojo pažymėjimai buvo atimti, siekdami susigrąžinti atimtus ir policijos įstaigoje saugomus vairuotojo pažymėjimus, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, jį sutrumpinus (vadovaujantis LR ATPK  329 str.) ar kai asmens sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus (jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą), asmeniškai pateikia policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas šiuos dokumentus:

 1. Prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą.
 2. Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą.
 4. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą,  kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo priimtas nutarimas (sprendimas) atimti teisę vairuoti (kai vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių).
 5. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą (kai vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).
 6. Pareiškėjai, iš kurių vairuotojo pažymėjimai buvo atimti atėmus teisę vairuoti dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui, turi būti išlaikę teorinių žinių ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą (egzaminas).
Prašymas dėl teisiu gražinimo anksčiau laiko. Teisine pagalba vairuotojams Autoeksternas. Vairavimo kursai Vilniuje. Rinkitės automobilį tokį kaip „Regitroje“! Kviečiame mokytis Vilniaus Baltupių, Santariškių, Jaruzalės, Fabijoniškių, Žirmūnų, Žaliųjų ežerų, Baltupių, Bajorų, Riešės, Balsių rajonų gyventojus. Teisinė pagalba. Teisinė pagalba. Vairavimo kursai Vilniuje. Vairavimo kursai eksternu Vilniuje puikios sąlygos, jokių papildomų mokesčių. Vairavimo kursai Autoeksternas – geriausias pasirinkimas mokantis vairuoti. Vairavimo mokykla Vilniuje.  Nuolaidos vairavimo kursams. Kalėdinė akcija vairavimo kursams Autoeksternas, Vilnius. B kategorijos vairavimo kursai, papildomos pamokos. Vairavimo kursai nuolaidos studentams. Nuolaidos vairavimo kursams. Vairavimo kursai nuolaidos. Vairavimo kursai akcija. Vairavimo kursai nuolaida. Vairavimo kursai Vilniuje. Akcija, nuolaidos.  Kviečiame mokytis Vilniaus Baltupių, Santariškių, Jaruzalės, Fabijoniškių, Žirmūnų, Žaliūjų ežerų rajonų gyventojus.

Vairavimo kursai Vilniuje. AUTOEKSTERNAS – geriausia vairavimo mokykla. Turinti ilgametę patirtį ruošiant A,B,C kategorijų vairuotojus. Mus renkasi pagal mūsų mokyklą baigusių mokinių rekomendacijas ir atsiliepimus. Mes nuolat atnaujiname savo mokymo bazę, mokymui skirtus automobilius. Autoeksternas mokykla Vilniuje. vairavimo mokykla Vilniuje, vairavimo kursai, vairavimo kursai vilniuje, vairavimo kursai Vilniuje, Autoeksternas, gera vairavimo mokykla, auto kursai, kur mokytis vairuoti, KET kursai, kursai KET. KET testai internetu. Teisinė pagalba.
Autoeksternas Vilniuje. Vairavimo egzaminai, vairavimo, kelių eismo taisyklės, b kategorija. Vairuoti, vairavimo mokykla, vairavimo kursai.

Rinkitės automobilį tokį kaip „Regitroje“! Kviečiame mokytis Vilniaus Baltupių, Santariškių, Jaruzalės, Fabijoniškių, Žirmūnų, Žaliųjų ežerų, Baltupių, Bajorų, Riešės, Balsių rajonų gyventojus.

Teisinė pagalba. Autoeksternas – vairavimo mokykla. Teisinė pagalba. Vairavimo kursai Vilniuje. Vairavimo mokykla Vilniuje. Vairavimo mokykla nuolaidos! Vairavimo mokyklos Vilniuje kainos. Vairavimo mokyklos vilniuje akcijos. Vairavimo mokykla Vilniuje pigiai. Vairavimo kursai Vilniuje kainos.Teisinė pagalba. Geriausia vairavimo mokykla Vilniuje.  Vairavimo kursai Vilniuje. Vairavimo kursai eksternu Vilniuje puikios sąlygos, jokių papildomų mokesčių. Vairavimo kursai Autoeksternas – geriausias pasirinkimas mokantis vairuoti. Vairavimo mokykla Vilniuje.  Nuolaidos vairavimo kursams. Kalėdinė akcija vairavimo kursams Autoeksternas, Vilnius. Gera kokybė. B kategorijos vairavimo kursai, papildomos pamokos, Vairavimo kursai nuolaidos studentams. Nuolaidos vairavimo kursams. Vairavimo kursai nuolaidos. Vairavimo kursai akcija. Vairavimo kursai nuolaida. Vairavimo kursai Vilniuje. Akcija, nuolaidos.  Kviečiame mokytis Vilniaus Baltupių, Santariškių, Jaruzalės, Fabijoniškių, Žirmūnų, Žaliūjų ežerų rajonų gyventojus. Papildomos vairavimo pamokos instruktoriai Vilniuje.Papildomos vairavimo pamokos kaina. Papildomos vairavimo pamokos kaune. Papildomos vairavimo pamokos Vilniuje prie regitros. Vairavimo instruktorius Vilniuje. Vairavimo mokyklos Vilniuje akcijos. Vairavimo mokyklos Vilniuje akcijos. Vairavimo mokyklos kainos. Geriausia vairavimo mokykla Vilniuje. Vairavimo mokyklos Vilniuje atsiliepimai. Vairavimo mokyklos Vilniuje kainos. Vairavimo mokyklos kainos. Vairavimo mokyklos Vilniuje akcijos.Vairavimo teorijos testai
AUTOEKSTERNAS – geriausia vairavimo mokykla. Turinti ilgametę patirtį ruošiant A,B,C kategorijų vairuotojus. Mus renkasi pagal mūsų mokyklą baigusių mokinių rekomendacijas ir atsiliepimus. Mes nuolat atnaujiname savo mokymo bazę, mokymui skirtus automobilius. Autoeksternas mokykla Vilniuje. vairavimo mokykla Vilniuje, vairavimo kursai, vairavimo kursai vilniuje, vairavimo kursai Vilniuje, Autoeksternas, gera vairavimo mokykla, auto kursai, kur mokytis vairuoti, KET kursai, kursai KET. KET testai internetu. Vairavimo kursai Vilniuje. Vairavimo mokykla akcija. Vairavimo mokykla nuolaidos! Akcijos, nuolaidos. Vairavimo mokyklos akcijos. Vairavimo mokykla nuolaidos. Vairavimo mokyklos Vilniuje akcijos. Geriausia vairavimo mokykla Vilniuje. Vairavimo mokyklos kainos. Vairavimo kursai kaina. Vairavimo mokyklos Vilniuje pigiausios. Vairavimo mokykla Vilniuje pigiai. Vairavimo instruktoriai. Papildomos vairavimo pamokos Vilniuje. Autoeksternas Vilniuje. Vairavimo egzaminai, vairavimo, kelių eismo taisyklės, b kategorija. Vairuoti, vairavimo mokykla, vairavimo kursai.